Žijeme možná v takovém zvláštním snu.

V tom snu jsme vyškoleni jako za sebe nezodpovědní různě kličkující otroci příběhem státního a jiných systémů. Dětem ve snu je zodpovědnost za svůj život sebraná na základě zákazů a teroru už ve školce, a přes deset let povinné indoktrinace pod názvem "povinná školní docházka" vše poté dokoná. Děti ve snu často nemají oporu ani v rodičích, kteří sami čelí velkému bezpráví a vykořisťování ze strany jimi samými vytvořeného státu. Tak někdy sami hledají v systému, kde se sami nechají poníženě a vyškoleně slepě vykořisťovat, a který jedná neeticky, "kličky a cestičky", které jsou také neetické, nebo dokonce protiprávní, aby přežili. Ti, kteří se lépe učili a poslouchali paní učitelky a jen někdy jim byla zalepovaná ústa lepicí páskou, se vyšplhají až na místa, odkud mohou tvořit zákony pro ovládání životů těch, kdo jim dali svůj hlas (ti měli ústa ve školkách zalepena častěji). Odevzdali svůj hlas, aby pak byli už navždy němí a nevyslyšení. Dokud ve snu/v pohádce nepřijde nejmladší syn (hlupák, poctivec, srdce na dlani) a nezabije draka.

Ve snu stát Česká republika je 900.000 lidí v exekuci, a jsou zde společným konsensem domluvené zákony, že za nezaplacené jízdné v 11ti letech, kdy dítě nesmí podle jiných domluvených zákonů mít jakýkoli vlastní příjem, pak v 18ti bude povinné platit komusi třeba tisícinásobek. Toto vše se děje s ve snu parlamentem státu Česka Republika ratifikovanou Úmluvou o právech dítěte, kde je základní teze, že jakékoli kroky státu musí být činěny v nejlepším zájmu dítěte. Jsou zde (ve snu) společně domluvené zákony, že za dlužných pár desítek tisíc spoluobčan musí platit v jeho běžném životě ve snu nezaplatitelných x milionů. A jsou zde náznaky, že poté, co tento sen posloužil tomu, aby majetky pětiny spoluobčanů (co odevzdali své hlasy... už ve školce) se přestěhovaly k tvůrcům toto upravujících zákonů, a kdy zde již není téměř co přesunovat, tak se objeví v příběhu pár herců, kteří zjednají nápravu v podobě nových zákonů... A hned opět získají hlasy nadšeného davu "hurá"... Nikdo ovšem nevrátí ani korunu sebranou čerstvě 18ti letým z peněz, které dostali do života ve dveřích "dětského" domova. A ač se to ve snu dozvíme, tak nikdo nevrátí ani 65 000 000 000 společně vytvořených a zmizelých kamsi na švýcarská a jiná konta. Kam odtéká pravidelně zákonně nastavenými penězotoky cca 1 600 000 000 Kč ročně za vodné a stočné se také ve snu neví. Ve snu voda teče a složenky se ještě jakž takž dají zaplatit.

Jsme to my, kdo sní náš sen.

V tom snu jediný rozdíl mezi mafií a státem je v tom, že mafie nemá školy, které by masově vytvářely na ní závislé, ale zároveň nezodpovědné omezené paralyzované vyděšené a poslušné otroky.

Cesta, kterou vídáme ve snu, je být si sám sebe vědom (BEWIT I AM, BEWIT INTUITION, BEWIT CLARITY), mít rád sám sebe (BEWIT SELF LOVE), převzít za sebe zodpovědnost, znát svá práva, tyto práva hájit i v prostoru mafiánsky jednajícího, námi vytvořeného prostoru našeho života = státu (BEWIT TRANSFORMATION, BEWIT COURAGE, BEWIT PO-W-ER). A s těmi, kdo s námi bezprostředně sdílí život se dohodnout, v lásce, úctě a respektu k nim i k sobě (BEWIT HUMILITY).

Právě ten respekt k sobě v nás byl "odškolen" a zabit. A místo zdravého respektu k druhým byla vytvořena snaha jednat podvodně, překonat, být první za každou cenu, „uspět“. Urvat, ukradnout, nahrabat... Za vším je strach.

V srdci moc dobře vnímáme, co je řádné a správné a co ne. Jedině tak, že budeme stát ve vlastní síle (BEWIT CONFIDENCE), žít podle pravdy ze srdce (BEWIT HELP H, BEWIT INTUITION), a že naše konání přinese dobro ostatním bez drancování matky Země, dojdeme klidné radosti a dáme životu smysl.

Náš sen pokračuje.

Na nás je ve snu zodpovědnost za námi vedený život.

Svět ve snu reaguje na naše postoje.

Naše svědomí je to jediné, co si ze sna odneseme.

Cesta klidného přijetí, ať se nám děje cokoli, je důležitým základním postojem. I Kristus na kříži prosil Boha, aby odpustil těm, kdo nevědí, co činí. Ovšem také platí, že "kdo nebude hájit svá práva, tomu budou tato práva odňata". (BEWIT BALANCE) je třeba velmi pečlivě volit a jednat podle nejvyššího práva = podle Lásky (BEWIT LOVE).

"Milovat znamená dát ze sebe všechno, co máme."

Další citát: „když víš, že zaklepeš bačkorama, tak přestaneš být bačkora“

iwrite.cz/25-tisic-dni/ (BEWIT 3S).

K tomu potřebujeme i vitalitu = životní sílu (BEWIT WINNER, BEWIT HELP K).

Esence rostlin, jejich SILICE (nádherné slovanské slovo existující pouze v češtině a slovenštině přesně vyjadřující význam), nám pomáhají postavit se do naší vlastní síly. A to v jakékoli životní situaci. V jakémkoli snu. Pomáhají nám jednat pravdivě v souladu s námi i Universem.

A žít život (BEWIT LIFE), který pro nás nebude jen řetězením nevědomých skutků a rozhodnutí ze slabosti a strachu, ale je (BEWIT NOW) nádhernou, radostnou oslavou daru, kterým život je. Stačí pár kapek do dlaní a vdechovat (BEWIT BREATH).

My všichni si volíme, v jakém snu a příběhu žijeme.

Naivní nejmladší bratři se srdcem na dlani se v pohádkách žení s princeznami.

jump.jpeg
pregnant-971982_1920.jpg
rabstvo.jpg
team-motivation-teamwork-together-53958.jpeg