„Řekni Anastasie, co je smyslem žití?

...společné tvoření a radost pro všechny z jeho pozorování.... (Vladimír Megre)

Narodili jsme se do hmatatelného světa, kde duchovní hledání je o poznání, že Duch tvoří matérii. Vše hmotné pro náš pozemský život bylo nejprve pocitem, myšlenkou, obrazem v něčí mysli. V každém z nás je částečka Stvořitele a utváříme každým okamžikem svůj svět ať si to uvědomujeme nebo ne a všude kolem sebe vidíme plody svého tvoření ať se nám to líbí nebo ne.

Universum (Vesmír, Bůh, Stvořitel) jako sebeorganizující se systém nám vnáší do života inteligentní řád, kterému podléhá každý atom i každá energetická stopa. Je to výhoda, protože nic se neděje náhodou a beze smyslu a na zákony Univerza se můžeme spolehnout ve všech oblastech života. Ale je nutné jim porozumět a přisvojit si vědění o jejich fungování, vědění, které v dávných dobách bylo odtajňováno jen vyvoleným adeptům vysokých učení.

Dnes k těmto univerzálním principům tvoření máme přístup všichni, ale více méně o to nikdo nestojí, protože masová manipulace lidskou mysl tak zakalila, že dnes raději žijeme životy seriálových postav a virtuálních realit. Okna panelákových klecí blikají po setmění ve stejném rytmu televizního vysílání a tomu říkáme řád. Necháváme ponižovat svoji vrozenou kreativitu překonanými školskými systémy a ve stejném duchu vykonáváme zaměstnání, která nás nenaplňují a nerozvíjí, možná jen přiměřeně uživí. Mnozí z toho zákonitě onemocníme, a protože jsme naprogramováni na výkonost a výnosnost, snažíme se co nejrychleji nemoc v boji porazit, abychom mohli zase do práce. Tedy potlačíme symptomy chemickými atomovými bombami.

Žijeme tak, jako bychom měli nekonečně mnoho času v naději, že zítra bude lépe, ale žádné zítra přijít nemusí. Mysterium smrti jsme zcela vytěsnili, protože nás děsí. Proto paradoxně umíráme zaživa fyzickou i duševní bolestí.

Kdybychom neodvratitelně měli před sebou poslední měsíc života a věděli o tom, co bychom dělali? Dívali bychom se na televizi nebo brouzdali po internetu? Šli bychom do kanceláře vyřídit další papíry?

Možná bychom zjistili, že nejcennější pozemskou komoditou je náš čas, přestali bychom plakat nad marností života a využili každou minutu, abychom poznali skutečný život. Skutečnou realitu, která je uvnitř nás a vnější svět nám ji odráží jako zrcadlo.

Možná bychom procitli a šli do přírody a poprvé skutečně uviděli květinu, třeba růži, jako živou bytost, která žije totálně a naplno v harmonii s veškerým životem, pocítili bychom její štěstí, protože ona ví, že plní svůj úkol v rámci celku, ví kde má být a co má dělat, nemá s tím žádný problém. Vyzařuje svou krásu, probouzí v lidech lásku a radost a tím vyjadřuje svůj největší potenciál. Žije v klidu, nespěchá, nemá žádné ambice a netouží budovat kariéru, důvěřuje matce přírodě, že o ni pečuje jako o své nejmilovanější dítě a dostane vždy vše potřebné k životu. Žije v míru, nepotřebuje bojovat s ostatními růžemi, protože ví, že jsou všechny na jedné společné louce a kdyby bojovala, tak jen sama se sebou. Také má ale trny a pokud ji chce někdo utrhnout, brání se, je-li je ale uříznuta nebo ulomena, přijme bez protestů svůj osud. Roste v pokoře, ohýbá ji vítr, kropí ji déšt a možná i mráz ji spáli, ona to přijímá, vůle přírody je i její vůlí. Cítí se dokonalá i když ji pár lístků opadá nebo uschne. Projevuje svoji jedinečnost, svoji vůni, nebojí se, že ji ostatní růže pomluví nebo že si v její přítomnosti budou připadat horší.

Dokonalost růže i celé přírody má v sobě každý člověk.

A proto je dobré se probudit ze sna implantovaných iluzí, pocítit všechny atributy růže v sobě a naplnit život až po okraj, a přetékat i vůči ostatním. Dostat se až tam, kde fyzická smrt už nebude strašákem, protože každá minuta bude prožita tak, jako by byla tou poslední.

Od matky přírody jsme dostali z bezpodmínečné lásky darem vydestilovanou duši rostlin, skrze níž se můžeme vydat k objevování naší pravé podstaty, ke svému nesmírnému potenciálu, uvědomění si sebe jako tvůrce svého světa, který zhmotňuje to, co nosí uvnitř.

Pokud chceme svět bez válek, nebojujme se svými stíny, pokud chceme čisté prostředí a jídlo, dbejme na čistotu svých úmyslů, pokud chceme čistou životadárnou vodu, nalaďme se na srdce a cítění, pokud chceme hojnost a blahobyt, začněme rozdávat ze sebe a sdílet se, pokud se chceme uzdravit z nemoci, milujme svoje tělo a život v něm, protože každá nemoc není ničím jiným než dluhem lásky na sobě. Najděme svůj Střed ve spojení Země a Nebe, srdce a rozumu. A z tohoto středu tvořme lepší svět pro všechny, ne jen pro sebe, protože každý jsme jedním paprskem společného Slunce.

Pojďme zkoumat a objevovat naši největší moc, která nám byla staletí odpírána, vědomě tvořit svými myšlenkami a vizemi, naší nejsilnjší energií. Stvoříme si krásný láskyplný svět, není to utopie, už se to děje, spousta moudrých již vědomě tvoří, je třeba to uvidět a přidat se.

Se záměrem uskutečňovat osobní i společné vize byla sestavena nová sada esenciálních olejů BEWIT VISION. Síla desíti nejžádanějších směsí, cedru a kadidla je v první fázi očistná, v dalších fázích vede k probuzení uvědomění si tvořivé síly v každém z nás.

 • HELP H otevírá srdce, srdečnost, láskyplnost, vyzývá k propojování.
 • MIRACLE neutralizuje překyselenost z neplnohodnotného životního stylu.
 • COLDET vyrovnává nepoměr mezi braním a dáváním očištěním střeva.
 • NOPA vede ke zklidnění a pochopení tělesné bolesti, jenž nás upozorňuje na nutnost změn v životě.
 • BODYGUARD nám dává pocit bezpečí v našem těle, ať se za jeho hranicemi děje cokoliv.
 • PROTECT nás ochrání před vlatními zápasy se sebou samým.
 • ANTISTRESS poskytuje rovnováhu mezi konáním a bytím.
 • BALANCE vede k pochopení emocí a překonání polaritního myšlení, výsledkem je bezpodmínečná láska (obsahuje esenci růže).
 • I AM propojuje rozum a srdce, muže a ženu v každém z nás, ukotvuje v našem Středu a pomáhá tvořit vize.
 • NOW nás zpřítomňuje a učí, že kvalita každé další chvíle vychází z kvality té přítomné.
 • CEDR uzemňuje posílením ledvin, zároveň nás učí odpoutat se od lpění na čemkoliv.
 • KADIDLO ( k sadě jako bonus) učí meditaci a jako jeden z nejmocnějších nástrojů uvědomění nabádá, že vědomá spokojenost se sebou je zdrojem naší největší síly.
rose-1642970_1920.jpg